Lluís d’Olot

(Olot, Garrotxa, 1 febrer 1720 – 8 maig 1794)

(Lluís Bassols i Bastons Frare caputxí i gramàtic. Bibliotecari del convent de Barcelona.

Escriví un Tratado del origen y arte de escribir bien, il·lustrat amb 25 làmines que contenen el dibuix de diversos tipus de lletres d’aquell moment.

Fou un cal·lígraf de fama, i també gravador.