Arxiu d'etiquetes: Llitera

Castellonroi (Llitera)

Municipi de la Llitera (Franja de Ponent): 37,49 km2, 442 m alt, 336 hab (2014)

(cast: Castillonroy) Situat als Pre-pirineus, a la vall baixa del Reguer, afluent de la Noguera Ribagorçana. Dins el terme, accidentat, hi ha la resclosa i central elèctrica de Santa Anna i el canal de Pinyana, al despoblat del mateix nom, al peu dels últims contraforts del Prepirineu.

La vida econòmica del municipi és agrícola de secà, i també de regadiu, gràcies al canal d’Aragó i Catalunya, que rega una part del terme amb aigua procedent de l’Éssera. Ramaderia. També hi ha alguns molins d’oli. Àrea comercial de Lleida.

El poble és a l’esquerra del Reguer; l’església parroquial és dedicada a l’Assumpció.

Dins el terme hi ha també el despoblat de Pinyana i les esglésies de Sant Salvador de Montpedró (al cim del turó del mateix nom) i de Santa Anna.

Camporrells (Llitera)

Municipi de la Llitera (Franja de Ponent): 26,7 km2, 665 m alt, 148 hab (2014)

Situat al límit amb la Baixa Ribagorça, al nord-est de Tamarit de Llitera. El terreny, força accidentat, és en bona part ocupat per boscos i pastures.

Els conreus, bàsicament de regadiu (cereals, ametllers, alfals i hortalisses), aprofiten el petit embassament de Santa Anna, amb aigües de la Noguera Ribagorçana, a través del congost de Camporrells. Al secà hi predomina l’olivera. Dins el terme hi ha diverses fonts d’aigües medicinals i el balneari de Camporrells que ha contribuït a convertir el municipi en un centre d’estiueig. Àrea comercial de Lleida. La població, amb tot, ha minvat notablement des del 1960.

El poble, que agrupa tota la població del municipi, es troba en un turó presidit per la primitiva església romànica de Sant Miquel (segle XII); l’actual església parroquial, dedicada a sant Pere, és de 1749-68.

Dins el terme hi ha, a més, el despoblat de Miravet.

Campell, el (Llitera)

Municipi de la Llitera (Franja de Ponent): 57,81 km2, 499 m alt, 697 hab (2015)

(cast: Alcampell) Estès al nord de la serra de la Gessa per una plana que comunica, cap al sud, amb el pla de la Quadra, al límit amb la Noguera, al nord-est de Binèfar.

La base de l’economia local és l’agricultura; el regadiu (cereals, alfals, arbres fruiters) és alimentat amb aigua del canal d’Aragó i Catalunya; de secà, s’hi conreen oliveres, vinya i ametllers. La ramaderia (bestiar oví, porcí i boví) fa d’activitat complementària. Àrea comercial de Lleida.

La vila, separada de Tamarit de Llitera per la serra de la Gessa, depengué fins al 1831 d’aquest municipi; l’església parroquial de la vila (1664) és dedicada a santa Margarida; gran casal de Bellet.

El municipi comprèn també els pobles de Pelegrinyó (separat del sector principal per l’antic terme de Rocafort de Llitera) i de Miporquet i els despoblats de la Montanera i de Vivers.

Enllaç web: Ajuntament

Baells (Llitera)

Municipi de la Llitera (Franja de Ponent): 39,82 km2, 610 m alt, 113 hab (2014)

Situat als vessants occidental i meridional de la serra de Sant Quilis, al límit amb la Ribagorça, al nord-oest de Lleida. A la part muntanyosa del terme hi ha alzinars, rouredes i pasturatges.

L’economia local es basa en l’agricultura, especialment de secà (cereals, oliveres, vinya i ametllers), la ramaderia, la cria d’animals de granja i l’apicultura, activitats que tanmateix no han impedit una progressiva davallada de la població a partir del 1920. Àrea comercial de Lleida.

El poble es troba al peu del Montdevalls i al voltant del palau de Baells, antic castell senyorial. Hi destaca l’església parroquial de Santa Maria.

El terme comprèn també els pobles de Natjà i de Sorita de Llitera.

Altorricó *

(Llitera)

Grafia tradicional del municipi del Torricó.

Almacelles, clamor d’

(Albelda, Llitera / Fraga, Baix Cinca)

Curs d’aigua entre els dos municipis. En part canalitzat per tal d’evitar la formació d’aiguamolls i aprofitar-lo per al regatge (especialment des de la construcció del canal d’Aragó i Catalunya, per tal com en recull l’aigua sobrant), format a poca distància de la Noguera Ribagorçana i del límit meridional de l’antic comtat de Ribagorça, al sud de Castellonroi.

Des d’aquest indret segueix vers el sud-est i desguassa al Cinca. Prop d’Almacelles, es troba la llacuna d’Almacelles.

El seu recorregut segueix, aproximadament, el límit occidental del Segrià i, en el seu curs final formà la demarcació entre el Principat de Catalunya i el Regne d’Aragó establerta el 1305 per Jaume II el Just.

Aquest curs d’aigua rep també, els nom de la clamor Salada, la clamor de Tamarit o simplement, la Clamor.

Alins de Llitera

(Sanui i Alins, Llitera)

Poble (664 m alt) i antic municipi (14,41 km2). Des del 1969 de l’actual. El poble és situat al coster d’un turó, coronat per les restes d’una antiga fortificació. Una carretera l’uneix amb Sanui.

Situat al límit lingüístic amb el castellà, els seus habitants parlen un català de transició, similar al de Sanui i al de Calassanç, anomenat ribagorçà a la comarca.

Alcampell *

(Llitera)

Grafia tradicional del poble del Campell.

Llitera, la -comarca-

Comarca de la Franja de Ponent: 749,10 km2, 19.535 hab (2011), densitat: 26,08 h/km2, capital: Tamarit de Llitera

Situada a la partió d’aigües del Cinca i la Noguera Ribagorçana, circumdada per les comarques de la Ribagorça, la Noguera, el Segrià, el Baix Cinca i d’altres comarques aragoneses.

Està format per 12 municipis: Albelda – Baells – el Campell – Camporrells – Castellonroi – Peralta i Calassanç – Sant Esteve de Llitera – Sanui i Alins – Tamarit de Llitera – el Torricó – Valldellou – Vensilló

GEOGRAFIA FÍSICA.- De nord a sud participa de dos grans unitats morfològiques ben diferenciades: el Prepirineu i la Depressió de l’Ebre. Al sector muntanyós, o alta Llitera, cal distingir dues subunitats: la capçalera, on predominen els materials calcaris del mesozoic i de l’eocè inferior, accidentada per una doble alineació muntanyosa: la Corrodella (1.921 m alt) i una altra de més modesta formada per les serres d’Alins (893 m) i Calassanç (832 m), i el sector central i occidental de la subcomarca, format per materials terciaris (gresos i argiles de l’oligocè) i separat de la capçalera per una falla que constitueix la transició entre la muntanya i la plana pròpiament dita (baixa Llitera). En aquest sector central i accidentat el paisatge és més suau i només destaca una alineació muntanyosa que passa per Tamarit i per Sant Esteve, en el límit entre l’alta i la baixa Llitera.

Les formes actuals són el resultat de l’erosió determinada pels afluents del Cinca i la Noguera que travessen transversalment la subcomarca septentrional (el riu Sosa, que mena les seves aigües en direcció sud-oest, al Cinca, i la sèquia del Molí del Pubill, que les mena cap a la Noguera Ribagorçana, en direcció sud-est). El sector més meridional de la comarca, o baixa Llitera, forma part de la Depressió de l’Ebre i s’esten un centenar de metres per sota de l’alineació muntanyosa que constitueix l’anticlinal de Tamarit. Domina aquí el relleu planer i horitzontal de les capes oligocèniques.

El clima és de tipus continental, amb fort contrast tèrmic entre l’estiu i l’hivern, i presenta una important gradació entre el nord i el sud. Les precipitacions oscil·len al voltant dels 400 mm anuals, i el mes més plujós és el maig. Les precipitacions, més abundants en la meitat septentrional, permeten la presència de boscs de pins i d’alzines a l’alta Llitera, mentre que a la baixa Llitera predomina l’estepa.

POBLACIÓ I ECONOMIA.- La població de la Llitera és molt inferior a la que presentava a mitjan segle XIX. El 1857 la població era de 17.000 h, però ja a la darreria de segle les males collites provocaren una primera i forta emigració, aturada però d’ençà del 1901 gràcies a l’acceleració dels treballs del canal d’Aragó i Catalunya, acabat el 1906. Amb el regatge i la prosperitat consegüents mantingué una corba ascendent fins al 1920; després s’inicià la davallada, que s’aturà vers el 1930. Entre el 1930 i el 1950 augmentà novament el nombre d’habitants (el 1950 registrà la xifra màxima), però el 1960 la minva s’accelerà novament perquè emigrà l’excés de la mà d’obra a causa de la modernització de les explotacions. La pèrdua de població, encara que més acusada a l’alta Llitera, on hi ha els municipis més poc poblats, es fa sentir també a la baixa Llitera, on tan sols Tamarit de Llitera i el Torricó mantenen una certa atracció demogràfica. Durant el període 1960-70 només Tamarit va continuar creixent. A l’alta Llitera, les pèrdues són molt importants i alguns municipis com Calassanç i Gavasa van perdre el 75% de la població entre el 1857 i el 1960, i després foren suprimits; d’altres, com Sanui, Peralta de la Sal, Baells, Camporrells i Valldellou van experimentar pèrdues de fins al 60%. L’acceleració del despoblament és molt forta, com ho demostra el fet que un municipi com Camporrells, que ja havia perdut el 60% de la població al llarg d’un segle, en perdé un altre 60% entre el 1960 i el 1970 i un 21,8% des d’aquesta última data fins al 1996. Aquest any només tres municipis superaven el miler d’habitants: Tamarit de Llitera, el Torricó i el Campell.

L’economia és eminentment agrícola, però al nord predomina el secà, al sud, la meitat de les terres conreades són de regadiu. El tipus d’explotació predominant és el minifundi, especialment a la baixa Llitera; la distribució dels conreus ha canviat significativament a causa de la major rendibilitat de conreus com ara la colza i el gira-sol (oleaginoses d’aprofitament industrial). Malgrat això, els cereals ocupen la major part del territori, amb un notable creixement dels farratges (aprofitada pel bestiar) i dels fruiters (pereres i pomeres). Entre els conreus menys afavorits per la recent distribució, es troben la vinya i l’olivera. Cal destacar que, a l’alta Llitera, el nombre d’hectàrees dedicades als conreus és significativament inferior al de la baixa Llitera, a causa d’unes condicions orogràfiques menys favorables (serra de la Corrodella i de la Pinyana) a la baixa Llitera, en canvi, es beneficia dels conreus de regadiu gràcies al canal d’Aragó i Catalunya.

El sector ramader cresqué molt durant el decenni del 1980, i s’ha anat convertint en una important font d’ingressos de la comarca, amb una notable importància del bestiar porcí, seguit del boví i l’oví. La indústria és escassa i depèn de les activitats primàries; la capital comarcal concentra la major part de les activitats secundàries, amb indústries farineres, molins d’oli, producció de pinsos compostos, conserves de fruites i indústria de la llet i de la ceràmica; explotació de salines al municipi de Peralta de la Sal. El mercat comarcal, Tamarit de Llitera, juntament amb el de Peralta de la Sal com a subsidiari, pateix la competència dels mercats aragonesos de Binèfar i Montsó, subordinats, com els lliterans, a la gran àrea comercial de Lleida.

HISTÒRIA.- A l’època preromana, la Llitera era part del territori dels ilergets. La romanització no hi creà cap nucli urbà; el poblament era dispers, en vil·les. La part meridional de la comarca era travessada per una ruta important, la via de Lleida a Osca, de la qual es conserven vestigis. La Llitera (que comprengué, fins a la divisió del 1305, totes les terres entre el Segre i el Cinca, al sud de les darreres alineacions prepirinenques, inclosos els termes de Lleida) fou inclosa en els límits de la primitiva diòcesi de Lleida, i sota el domini musulmà hi continuà lligada políticament, igual com la Ribagorça.

Amb motiu de la conquesta cristiana, el sector septentrional de la Llitera fou ocupat, en 1058-63, juntament amb una part de la Baixa Ribagorça, pels comtes de Barcelona i d’Urgell (per això Peralta de la Sal esdevingué el cap d’un arxiprestat de la diòcesi d’Urgell enclavat dins la de Lleida). El 1083 el comte Ermengol IV d’Urgell emprengué la conquesta de Calassanç, lloc conquerit definitivament pels cristians el 1098, per l’acció conjunta d’Ermengol d’Urgell i Pere I d’Aragó i de Ribagorça. Fou aquest darrer, quan era només comte de Ribagorça, que conquerí Estada, Estadella (1087) i Montsó (1089). El seu germà Alfons I el Bataller, comte de Ribagorça, conquerí Sant Esteve de Llitera (1107). La Llitera, vinculada políticament i eclesiàsticament a Ribagorça, fou inclosa en la diòcesi de Lleida en esdevenir aquesta ciutat, el 1149, seu de la diòcesi de Roda, i fou confirmada com a part del Principat de Catalunya, juntament amb Lleida i amb la Ribagorça, al començament del segle XIII.

Tanmateix, les corts aragoneses reivindicaren la Ribagorça i la Llitera el 1300, i el 1305 Jaume II el Just atribuí a aquell regne una gran part de la Llitera, en establir la frontera entre ambdós estats a la clamor d’Almacelles; també la Ribagorça fou atribuïda, el 1305, a Aragó; però el 1322, en crear novament el comtat de Ribagorça (amb la inclusió dels llocs actualment lliterans d’Alins de Llitera, Sanui i Calassanç), sostragué una gran part de les terres annexades el 1305 de l’administració aragonesa, situació que perdurà, amb més modificacions o menys, fins a la fi del segle XVI. La part de la Llitera al sud del comtat ribagorçà i a l’oest de la clamor d’Almacelles restà, però, des de l’annexió del 1305, sota control aragonès, bé que, de fet, Lleida no deixà d’exercir-hi la seva influència econòmica, eclesiàstica i cultural.

Només la part més oriental es castellanitzà, a partir, probablement, del segle XVII, amb els canvis de població que foren conseqüència de la guerra dels Segadors, d’efectes fortament destructors en aquesta comarca. Hom considera aquest sector, que actualment no és de llengua catalana, integrat a la comarca aragonesa de la Ribera de Cinca, que té per centre Montsó. A la vall de la Sosa hom parla un dialecte de transició, com a les terres més septentrionals de la baixa vall de l’Isàvena (ribagorçà).

Albelda (Llitera)

Municipi de la Llitera (Franja de Ponent): 51,7 km2, 361 m alt, 762 hab (2014)

(ant: Albel·la) Situat al límit amb la Noguera i el Segrià, a la zona de parla catalana de l’Aragó. S’estén per la banda oriental de la serra de la Gessa i, al sud, per la plana meridional de la Llitera.

L’agricultura de regadiu (cereals, arròs, alfals), alimentada pel canal d’Aragó i Catalunya i la sèquia de la Magdalena, és la base de l’economia local, complementada pel secà, la ramaderia i la cria d’animals de granja.

La vila era un antic castell musulmà conquerit el 1083 pel comte d’Urgell. L’església parroquial de Sant Vicenç havia estat la col·legiata d’Albelda fins al segle XIX.

Àrea comercial de Lleida.