República Catalana

República Catalana de 1931

(Catalunya, 14 abril 1931 – 17 abril 1931)

Règim proclamat des del Palau de la Generalitat de Barcelona per Francesc Macià, hores abans que a Madrid es produís la proclamació de la República Espanyola.

Tres dies després, amb la visita a Barcelona de tres ministres del govern provisional de Madrid –Nicolau d’Olwer, Marcel·lí Domingo i Fernando de los Ríos- es produí l’acord de substituir la República Catalana per una Generalitat de Catalunya i hom fixà el procés d’elaboració d’un estatut d’autonomia que havia d’ésser aprovat en definitiva per les corts constituents espanyoles.

En realitat, el gest inicial de Macià fou ambigu i provisional, amb un gradual abandó del to independentista.