Perpiñà i Grau, Romà

(Reus, Baix Camp, 10 setembre 1902 – 25 juliol 1991)

Economista. Amplià estudis a les universitats de Frankfurt, Berlín i Kiel, i fou deixeble de Wagemann a l’Institut d’Economia Mundial.

Fou director del Centre d’Estudis Econòmics de València (1929-41), membre del Consejo de Economía Nacional des del 1940 i professor d’economia política en diverses universitats espanyoles.

Entre les seves obres destaquen Constitución de la economía española y problemática de su comercio exterior (1935, edició alemanya, i el 1952, castellana), La crisis de la economía liberal (1953), Corología: Teoría estructural y estructurante de la población de España (1900-50) (1954), Origen y ocaso de las talasocracias (1965) i De economía hispana, infraestructura, historia (1972).

El 1981 li fou concedit el premi Príncep d’Astúries de Ciències Socials.