Partit Català Proletari

(Catalunya, gener 1934 – juliol 1936)

(PCP) Grup polític creat per Jaume Compte. Fou el nom adoptat per Estat Català-Partit Proletari.

La majoria de militants figuraven en el CADCI, on organitzaren el moviment d’oposició sindical, comandat per Pere Aznar.

Amb uns cinc-cents afiliats, fou un dels quatre partits que constituïren el Partit Socialista Unificat de Catalunya.