Oficina Romànica de Lingüística i Literatura

(Barcelona, 1927 – 1939)

Centre d’investigació filològica. Reforçà les tasques de la Biblioteca Balmes de Barcelona.

Amb membres tan destacats com Francesc de B. Moll, Manuel de Montoliu, Pere Barnils i Antoni Griera, edità un Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura i diversos llibres de divulgació.

La seva activitat va ser paralitzada amb la guerra civil.