Oficina de Treball de la Generalitat

(Catalunya, gener 1998 – )

(OTG) Servei dependent de la Generalitat que coordina la implementació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, en substitució de les antigues oficines de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo).

Enllaç web: Oficina de Treball de la Generalitat