Oficina de Toponímia i Onomàstica

(Catalunya, 28 desembre 1921–1936 / 1992 – )

Centre de treball. Creat per l’Institut d’Estudis Catalans i dirigit per Josep M. de Casacuberta.

Realitzà diversos treballs de camp, establí diversos corpus i edità monografies sobre toponímia i onomàstica catalana.

El seu material fou aprofitat i continuat per Joan Coromines en l’elaboració del seu Onomasticon Cataloniae.

Després de la guerra civil hagué de cessar les seves activitats, fins el 1992, que sota la direcció de Jordi Carbonell, es va restablir amb el nom d’Oficina d’Onomàstica.