Nova Ibèria

(Catalunya, gener 1937 – abril 1937)

Revista editada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat.

Se’n publicaren tres exemplars, l’últim doble, amb una presentació molt acurada.

Els pintors Antoni Clavé, Joan Commeleran i Francesc Domingo realitzaren les portades.