Negre i Pastell, Pelagí

(Castelló d’Empúries, Alt Empordà, 1895 – Girona, 15 abril 1984)

Advocat, polític i historiador. Fou membre de la Lliga i del 1925 al 1936 presidí el Sindicat Centre Agrícola i Social de Castelló d’Empúries.

Es doctorà en dret amb el treball Evolución del régimen de propiedad en Cataluña, singularmente en la diócesis de Gerona (1921). S’ha dedicat a la investigació en el camp de la genealogia i l’estudi dels principals casals nobiliaris de Girona.

Dels seus treballs cal destacar El linaje de Requesens (1955), Divisiones territoriales y jerarquia nobiliaria en las comarcas gerundenses en la época medieval (1955) i Els primers vescomtes de Rocabertí (1968-69).