Museu de Geologia del Seminari de Barcelona

(Barcelona, 1874 – )

(MGSB) Museu de geologia. Fundat per Jaume Almera i Comas, té la seu al Seminari Conciliar de Barcelona. És especialitzat en paleontologia (conté 42.000 unitats taxonòmiques).

Disposa d’una biblioteca i d’una cartoteca especialitzada en geologia i topografia de Catalunya i de l’estat espanyol.

Actualment, col·labora amb el Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya.