Museu de Geologia de Barcelona

(Barcelona, 1882 – 2000)

Museu. Inaugurat amb el material procedent de les col·leccions malacològiques i arqueològiques que Francesc Martorell i Peña va llegar a la ciutat. Instal·lat en un edifici construït expressament al parc de la Ciutadella per Rovira i Trias, se’n féu càrrec la Junta Autònoma de Ciències Naturals, fundada per aquest motiu.

El 1916 inicià la publicació dels “Treballs del Museu de Ciències Naturals”, amb cinc seccions: zoològica, botànica, geològica, mineralògica i biològico-oceanogràfica.

Va anar incrementant els seus fons i es dedicà a organitzar exposicions i conferències. Posteriorment quedà reduït a museu de geologia -els altres materials foren integrats en diferents museus-, amb una notable secció de mineralogia.

L’any 2000 passà a formar part del Museu de Ciències Naturals, juntament amb el Museu de Zoologia de Barcelona.