Morera i Colom, Antoni Maria

(Tàrrega, Urgell, 1820 – Barcelona, 1893)

Escriptor. Fou mestre de primer ensenyament i comptador mercantil dels tribunals.

És autor de les obres Contador universal de intereses simples y compuestos (1867), La Hacienda española en 1876 i Nuevo sistema planetario (1883).