Montoliu, Valentí

(Tarragona, abans 1433 – Sant Mateu, Baix Maestrat, 1469)

Pintor gòtic. Actiu a Tarragona entre el 1433 i el 1447 i després instal·lat a Sant Mateu.

El seu taller fou continuat pels seus fills Mateu i Lluís i constituí un centre d’irradiació d’influències per tota la comarca.

Executà els retaules de Santa Bàrbara de la Mata (Morella) i de la seu d’Eivissa, que palesen la influència de Bernat Martorell.

Francesc i Jaume Sarral foren col·laboradors seus.