Montcada, Gastó de

(Bearn, França, segle XIII – 1290)

(VII de Bearn) Vescomte de Bearn. Era fill de Guillem de Montcada i de Garsenda de Provença.

Mort el seu pare a l’expedició de Mallorca (1229), en fou successor essent encara menor i fou posat sota la tutela del seu parent Guillem Ramon de Montcada (I de la branca de Tortosa-Fraga).

Apareix molt citat al Repartiment de Mallorca, on tingué a compte dels mèrits del seu pare, un dels lots més importants, i Jaume I afavorí la seva situació econòmica.

Es casà amb Amata de Mates (1240), filla de la comtessa Peronella de Bigorra, i el 1273 es casà en segones núpcies amb Beatriu, filla del comte Pere de Savoia.

Serví Alfons II el Franc a la campanya contra Castella (1289).

A la seva mort deixà quatre filles: Constança, que es casà amb Enric de Cornwall, Margarida, muller del comte Roger Bernat de Foix, Mata, casada amb Guerau d’Armanyac, i Guillema, muller de Pere, germà de Jaume II.

Aquesta darrera fou l’hereva de Bearn, però al capdavall l’herència seria per a Margarida i el Bearn passaria a ser una possessió dels Foix.

Gastó VII fou el darrer Montcada vescomte de Bearn.