Molas i Font, Isidre

(Barcelona, 9 març 1899 – 21 març 1969)

Músic. Deixeble de Moret i d’Enric Morera a Barcelona i de Paul Dukas a París. Fundà l’Associació Catalana d’Artistes.

Escriví un Scherzo simfònic, obres de cambra, corals, sardanes, peces per a piano, cançons i música per a obres escèniques. Té sardanes molt notables, com ara Els pins de Vallvidrera i La vall de Sant Daniel (1968).

Fou el pare dels historiadors Joaquim i Isidre Molas i Batllori.