Maluquer i Nicolau, Josep

(Barcelona, 7 maig 1883 – 30 maig 1960)

Enginyer i biòleg. Fill de Joan Maluquer i Viladot i germà de Joaquim i de Salvador.

Secretari (1904-05) i president (1951) de la Institució Catalana d’Història Natural. Director general de CAMPSA (1931). Durant la guerra civil fou director general d’Indústria.

Féu importants estudis oceanogràfics. Publicà Contribució a al fauna malacològica de Catalunya (1906-12), Zur Frage dar Teerverwertung (1909), Amfineures de Catalunya (1915), Oceanografia (1916), Notes per a l’estudi dels solenogàsters de Catalunya (1917), Piscicultura (1919) i, també, En las filas alemanas (1914-15), sobre la Primera Guerra Mundial.

Fou el pare de Joan Maluquer i Wahl.