Maluquer i Nicolau, Joaquim

(Barcelona, 7 desembre 1892 – 23 març 1986)

Zoòleg. Fill de Joan Maluquer i Viladot i germà de Josep i de Salvador. Fou secretari de la Institució Catalana d’Història Natural.

Especialista en rèptils i amfibis, és autor dels treballs Les serps de Catalunya (1917) i Les tortugues de Catalunya (1919). En un altre camp publicà Resum de fundició de ferro (1918) i Soldadura elèctrica (1918).

Fou el pare de l’ornitòleg Salvador Maluquer i Maluquer.