Malla, riera d’en

(Barcelona, Barcelonès)

Construcció que recollia les aigües del pla de la ciutat, perilloses per a la ciutat, i en vessaven l’aigua a mar. Donat per concessió reial.

Era formada per la confluència de les rieres de Sant Gervasi i de Gràcia al Camp d’En Tuset, i el seu recorregut fins a la mar fou canviant.