Madoz Ibáñez, Pascual

(Pamplona, Navarra, 17 maig 1806 – Gènova, Itàlia, 13 desembre 1870)

Polític i advocat.

Des del 1835 exercí d’advocat a Barcelona, i es lligà als interessos industrials catalans. Diputat a corts per Lleida, defensà el projecte de construcció del canal d’Urgell.

Situat a l’oposició durant el decenni moderat de 1844-54, fou empresonat durant uns quants mesos. El 1854, amb el triomf de les forces progressistes, fou nomenat governador civil de Barcelona: afavorí el diàleg entre les associacions obreres i els patrons, i endegà els primers contractes col·lectius del bienni.

És considerat un dels capdavanters de l’estadística a Espanya.

És autor del famós Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar (1845-50).