Llinars i de Magarola, Rafael de

(Barcelona, 1739 – 1806)

Erudit. Fou regidor vitalici de Barcelona (1772) i membre de l’Acadèmia de Bones Lletres a partir del 1778. L’any següent hi presentà un projecte de diccionari català.

Col·laborà al “Diario de Barcelona” durant la Guerra Gran (1793-95).