Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

(Barcelona, 1976 – )

(DEPANA)  Entitat conservacionista. Fundada per un grup de científics, naturalistes i estudiosos de la natura, amb l’objectiu d’atendre d’una manera global els problemes que afecten a les espècies, als ecosistemes i a les relacions entre l’home i el medi.

El seu àmbit de treball es desenvolupa en la gestió sostenible dels recursos naturals, l’ordenació del territori, la visió social i econòmica dels problemes mediambientals, i la sensibilització i implicació dels ciutadans.

Els serveis que ofereix són la “Revista informativa DEPANA en Acció”, una biblioteca i una videoteca especialitzada, l’organització de cursos, xerrades i sortides, la participació en campanyes des dels grups de treball, l’elaboració d’informes tècnics, el seguiment de projectes i tasques jurídiques.

Enllaç web: DEPANA