Llibre de Coc

(Catalunya, 1520)

Llibre sobre gastronomia. Nom amb què és conegut el Llibre de doctrina per a ben servir de tallar i d’art de coc, primer llibre de cuina en català, de Rupert de Nola, cuiner de la cort de Nàpols.

Reimprès nombroses vegades al llarg dels segles XV i XVI, la primera edició coneguda data del 1520.