Arxiu d'etiquetes: vescomtat Cardona

Engúncia

(Catalunya, segle X – segle XI)

Dama. Fou muller de Ramon de Cardona, el primer dels vescomtes d’Osona que prengueren el nom de la seva vila patrimonial.

Fills seus foren Bremond I i Folc I, successivament vescomtes de Cardona, i Eribau, bisbe d’Urgell i també vescomte al costat de Folc I i encara, per uns mesos, ell tot sol.

Cardona, Ramon Folc I de

(Catalunya, 1040 – Maldà, Urgell, 1086)

Vescomte de Cardona. Fill de Folc I de Cardona i de Guisla. Fou una gran personalitat dels regnats de Ramon Berenguer I de Barcelona i dels seus fills Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II.

Després de la mort de Ramon Berenguer II el 1082, fou un dels dirigents de l’oposició contra Berenguer Ramon II. Abans, havia pres part en les campanyes d’aquest darrer contra els sarraïns de Saragossa i contra el Cid.

Morí víctima d’una incursió sarraïna contra el castell de Maldà. La seva mort facilità la tasca del partit moderat, que volia una concòrdia entre el comte i el seu nebot Ramon Berenguer III.

Cardona, Bremond II de

(Catalunya, segle XI – després 1086)

Vescomte de Cardona. Fill de Ramon Folc I de Cardona i d’Ermessenda. De fet no exercí el vescomtat, ja que mort el seu pare al castell de Maldà (1086), en lluita contra els sarraïns, ell caigué presoner a la mateixa acció, i morí poc després, en captiveri.

El seu oncle Folc II de Cardona assumí les funcions vescomtals, que amb el temps passarien a Bernat Amat de Claramunt, fill d’Ermessenda de Cardona, germana de Bremond II.

Cardona, Bremond I de

(Catalunya, segle X – 1029)

Vescomte de Cardona. Fill de Ramon de Cardona i d’Engúncia. A la mort del seu pare (1015) el succeí. Fundà l’abadia de Cardona.

Morí sense successió, i aleshores heretà el vescomtat el seu germà Folc I de Cardona, que compartiria les funcions de govern amb un tercer germà, Eribau de Cardona, el futur bisbe d’Urgell.

Cardona, Berenguer I de

(Catalunya, segle XII)

Vescomte de Cardona. Resulta gairebé desconegut. Era fill del vescomte Ramon Folc III de Cardona i d’Elisabet d’Urgell.

Sembla que heretà el vescomtat a la mort del seu pare (1176). Degué traspassar sense successió, ja que el vescomtat aniria a parar al germà Guillem I de Cardona.

Fou enterrat al monestir de Poblet.

Cardona, Anglesa de

(Catalunya, segle XII – 1209)

Filla de Ramon Folc III de Cardona i d’Elisabet d’Urgell. Heretà del seu pare el títol vescomtal. Es casà amb Ramon VI de Pallars Jussà i n’hagué un fill, Guillem.

Mort Ramon en 1176, restava hereva del Pallars Jussà Valença, filla d’un matrimoni anterior del comte.

Anglesa visqué encara molts anys abans de transmetre a Guillem el títol de vescomte de Cardona.

Blanca d’Empúries

(Catalunya, segle XIV)

Dama. Filla de l’infant Ramon Berenguer, comte d’Empúries, que era el més petit dels fills mascles de Jaume II de Catalunya, i de Blanca de Tarent.

Fou la primera muller d’Hug Folc II de Cardona, vescomte de Cardona. Li donà una filla, Beatriu, que anys després es casaria amb el comte Pere II d’Urgell.

Després de la seva mort, el seu marit es casà encara dues vegades.

Torroja, Agnès de

(Catalunya, segle XIII – 1241)

Dama. El 1217 es casà amb el vescomte Ramon Folc de Cardona. Aportà al patrimoni cardoní les viles de Solsona i d’Arbeca.

Hagué del seu marit diversos fills: Ramon Folc, hereu del vescomtat, Brunissenda, casada amb Roger de Foix, i Sibil·la, maridada amb Guerau Alemany de Cervelló.

Testà el 1241.

Sibil·la d’Empúries

(Catalunya, segle XIII – segle XIV)

Vescomtessa de Cardona. Filla de Ponç Hug IV d’Empúries. Es casà amb el vescomte Ramon Folc V de Cardona, després que aquest restà vidu d’Esclaramonda de Foix.

Fills seus foren. Ramon Folc VI, vescomte de Cardona, Bernat Amat, senyor de Rupit i cap i branca dels Cardona de Torà, Ramon, que anà a Sicília el 1282 i hi arrelà amb una altra branca familiar, Hug, ardiaca de Barcelona, i Sibil·la, casada amb Àlvar d’Àger.

El 1281, amb el seu fill Hug, fou garantidora del seu fill el vescomtat perquè aquest obtingués el perdó reial després d’un llarg període de rebel·lió.

Melgar, Guillema de

(Castella, segle XII)

Dama. Fou muller de Ramon Folc de Cardona, fill de Bernat Amat de Claramunt i d’Ermessenda de Cardona.

El seu marit, que compartí amb el seu pare les funcions vescomtals, morí el 1150.

Fills seus foren Ramon Folc, vescomte, i probablement Guillem, Folc, Berenguer i Ermessenda de Cardona.