Règim Civil

(Catalunya, 26 gener 1812 – 1814)

Nom de l’etapa de dominació napoleònica, en què el Principat fou incorporat a França.

Creat pel decret de Napoleó, suposà la igualació del Principat amb els altres territoris de l’estat francès i, per tant, l’adopció de divisions administratives (departament, sots-prefectura, mereria) i de càrrecs semblants, bé que en molts punts restaren inefectius pel fet que els francesos no en controlaven el territori.

El nou règim suposà també la introducció del Codi Civil de Napoleó, que fou aplicat amb moderació, per tal que no topés massa amb els costums catalans.

El Règim Civil perdurà, més o menys, alterat, fins a la fi de la Guerra del Francès.