Oliva, l’

(Tarragona, Tarragonès)

Barri de la ciutat, al nord de la ciutat.

Format per nombrosos xalets als vessants de la muntanya de l’Oliva, on hi havia hagut una fortificació.