Nubiola i Espinós, Pere

(Barcelona, 5 agost 1878 – 27 gener 1956)

Metge tocòleg. Catedràtic d’obstetrícia a la Universitat de Barcelona.

Fou el primer a practicar la pubiotomia (secció lateral del pubis) i el mètode de dilatació uterina, amb l’instrument ideat per Bossi.

Fou director i cofundador de la “Revista Española de Obstetricia y Ginecología”.

Publicà Práctica obstétrica (1907), Obstetrícia (1940), Eutacia del parto y alumbramiento normales (1913) i Los primeros signos de la gestación (1916).

Interessat en qüestions de història, el 1895 guanyà un premi als jocs florals de Barcelona amb el treball Notes biogràfiques de Joan Fivaller.

És autor de La Seu de Barcelona i Els notaris a Catalunya en el segle XV.