Nacionalitat Catalana, La

(Barcelona, maig 1906)

Obra cabdal d’Enric Prat de la Riba. És el seu llibre polític més important; l’autor hi refongué treballs anteriors i alguns dels capítols és original, però inclou moltes idees exposades en articles periodístics i en el seu Compendi de la doctrina catalanista.

Tot i el seu desig de fer una obra més extensa i completa, la conveniència de publicar un text polític en el moment culminant de la Solidaritat Catalana el decidiren a cloure el treball.

Aquest fou molt difós als Països Catalans: fou publicat en català a Santiago de Xile (1921) i a Mèxic (1947); fou traduït al castellà i a l’italià; a Barcelona hom en féu cinc edicions.

L’obra fa una descripció de la prostració i del redreçament de Catalunya, explica el sentit del nacionalisme català i el seu parer en l’estructuració d’una forma federativa per a l’estat espanyol.