Montserrat, barri de

(Igualada, Anoia)

Barri perifèric de tipus residencial i obrer, al nord-oest del centre urbà, prop de l’antiga carretera de Barcelona a Lleida, havent travessat el pont de Can Riba.

Promogut per l’Obra Sindical del Hogar, els blocs d’habitatges foren bastits a partir del 1960.