Miró I de Barcelona

(Catalunya, abans 945 – Barcelona, 31 octubre 966)

Comte i marquès de Barcelona (946/47-966). Fill petit de Sunyer I i de Riquilda.

Quan el seu pare es retirà a un convent (947) rebé el govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona en règim de condomini amb el seu germà Borrell II, amb el qual col·laborà en la tasca de govern i sembla haver estat un bon governant que millorà la infraestructura de Barcelona, amb la reconstrucció de canals, entre els quals destaca l’anomenat rec Comtal, que duia l’aigua del Besòs.

També restaurà la canònica de Vic, juntament amb Guadamir, bisbe d’aquella seu, i féu donacions a Ripoll.

Morí sense fills.