Malta, batalla de

(Malta, 3 maig 1283)

Fet d’armes naval.

La flota catalana afrontà, sota el comandament de Roger de Lloria, les naus de Carles I de Nàpols, que es presentaren amb la pretensió d’assegurar el domini de la casa d’Anjou a Malta.

La victòria dels catalans fou total i tingué com a conseqüència el domini complet de l’illa de Malta (fora del castell, que encara resistí durant un quant temps) i de l’illa de Gozzo per part de la corona catalano-aragonesa.