Malla, Arnau de

(Malla, Osona, segle XI – Catalunya, segle XII)

Eclesiàstic. Nom amb què és conegut Arnau Ènnec. Fou abat d’Amer (1051-1102) i bisbe de Vic (1102-09).

La seva elecció tingué lloc després d’una llarga seu vacant i de la deposició del bisbe intrús Guillem Berenguer (1100-01).

Erigí la canònica augustiniana de Manlleu, consagrà les esglésies de Sant Miquel d’Ordeig i d’Aiguafreda i redactà un codi de sinodals vigatanes.