Malagarriga i Codina, Sebastià

(Barcelona, octubre 1815 – 24 abril 1880)

Escultor. Destacà per les seves idees liberals. Combaté com a voluntari contra els carlins.

Participà a l’alçament de Barcelona el 1843. Vençut aquest moviment, hagué d’exiliar-se.

Acabà per dedicar-se a la confecció de figures de cera, amb les quals muntà un museu que aconseguiria bon èxit.