Maimó, Bernat

(Tarragona, segle XVI – segle XVII)

(o Maymó)  Argenter.

Obrà el reliquiari de Sant Andreu (1614) per a l’església de la Selva del Camp i, per a la seu de Tarragona, les imatges de la Puríssima Concepció (1614) i de Santa Tecla (1621), aquesta última amb la col·laboració del barceloní Felip Ros.

Totes dues imatges desaparegueren l’any 1811.