Mafet

(Agramunt, Urgell)

Poble, situat a la ribera del Sió, al nord de la vila, a la vora del canal d’Urgell.

L’església parroquial (Sant Llorenç) depèn de la de Seró. Havia estat emmurallat.

Prop seu hi ha la notable masia de can Benet del Segarrenc, bastida el 1680.