Llupià-Bages, Hug de

(Catalunya, segle XIV – València, 1427)

Eclesiàstic. Bisbe de Tortosa. Germà de Ramon.

Poc després de la mort de Joan I el Caçador (1396) formà part de l’ambaixada que es traslladà a Sicília per visitar-hi Martí I l’Humà i urgir-li la vinguda com a successor del monarca difunt.

Posteriorment fou bisbe de València. En 1415 aprovà el matrimoni secret de Margarida de Prades, la vídua del rei Martí.

El succeí a la seu de València Alfons de Borja, el futur papa Calixt III.