Lledoner, el -Baix Llobregat-

(Cervelló, Baix Llobregat)

Gran masia i antic hostal, al límit amb el de Vallirana, prop de Sant Ponç de Corbera.

Prop seu hi ha el mas vell del Lledoner, al recinte del qual hi ha la capella de Sant Francesc del Lledoner, obra del 1558, en relació amb la llegenda que explica que Francesc d’Assís féu estada en aquest mas.

Prop seu, en direcció a la Creu d’Ordal, fou iniciada, a la fi del segle XVIII, la construcció del pont del Lledoner, format per dos pisos d’arcades.