Larrard i de Llauder, Pere Alexandre de

(Barcelona, segle XVIII – 1823)

Comerciant matriculat des del 1794. Fill de Joan Alexandre de Larrard i Claveria.

Es dedicà al proveïment de blat i vins. Promogué el comerç de pesca noruega.

Participà a la Junta Superior de Govern del Principat (1811) i fou diputat a les Corts de Cadis, com a suplent de Felip Aner d’Esteve, en morir aquest el 1812; però no arribà a ocupar la vacant.

Fou el pare d’Antoni Alexandre, de Maria de la Concepció i de Maria Dolors de Larrard i Juez-Sarmiento.