Museum

(Barcelona, 1911 – 1917)

Revista mensual d’art. Dirigida per Miquel Utrillo, pot ésser considerada -tot i ésser redactada en castellà- com a continuadora de “Pèl & Ploma” i de “Forma”.

Dedicà molta atenció als pintors catalans, amb nombroses reproduccions en blanc i negre i en color i amb gran luxe en la publicació.