Mori i Salas, Artur

(Barcelona, 1888 – Mèxic, 1953)

Escriptor. Estrenà algunes obres teatrals i féu periodisme a Madrid.

Traduí al castellà l’obra d’A. Artís i Balaguer Seny i amor, amo i senyor. Autor de La prensa española durante la Segunda República (1943).

S’exilià el 1939.