Mont-ros -Segarra-

(Sant Ramon de Portell, Segarra)

Masia i antic poble (650 m alt), al nord del cap del municipi.

Hi ha importants restes del castell de Mont-ròs.

La seva església parroquial (Sant Antoni) depenia de la de Guspi.