Montnegre, el -Maresme / Vallès Oriental-

(Maresme / Vallès Oriental)

Massís muntanyós de la Serralada Litoral (Montnegre de Ponent, 757 m alt) entre la Tordera i el coll Sacreu. S’estén per part de les dues comarques.

Els vessants septentrionals limiten amb la Depressió Prelitoral, i amb la de la Selva pels contraforts orientals; amb la del Vallès per la part occidental. Té els cims més elevats (759 m alt) de la serralada de Marina.

Hi ha importants masses forestals, amb vegetació de tipus mediterrani: pi pinyoner al nivell baix, i a partir dels 400 m apareixen alzines sureres i roures.

La descomposició dels terrenys granítics afavoreix els conreus, establerts als replans corresponents als nivells d’erosió.

El 1989 es creà el Parc del Montnegre i el Corredor, espai d’interès natural gestionat per la Diputació de Barcelona.