Montmell, serra del

(Alt Camp / Baix Penedès)

Serra que forma part de la Serralada Pre-litoral Catalana.

En forma de mola, té una alçària compresa entre els 828 m i els 861 m (Talaia del Montmell).

Participa de l’estructura del bloc de Gaià en què el sòcol és cobert per capes triàsiques coronades per calcàries cretàcies.