Montesquiu -Urgell-

(Vallbona de les Monges, Urgell)

Despoblat i antic castell, al sud-est del poble.

Els seus delmes, el 1238, foren disputats pels monestirs de Vallbona i de Poblet, i el 1242 fou determinat que es repartirien entre Vallbona i la mitra i el capítol de Tarragona.