Montclús, Guillem II de

(Catalunya, segle XIII – 1273)

Fill de Guillem I de Montclús (Catalunya, segle XIII), que era fill i hereu de Guillem Umbert III de Montseny.

Tingué conflictes armats amb la comanda de Sant Celoni i repetits plets i bregues amb el monestir de Sant Pol i amb els senyorius i homes de les cases aloeres de les seves baronies.

Es casà amb Gueraua de Cabrera, filla del vescomte Guerau V de Cabrera, de la qual tingué dos fills: Guerau de Montclús (Catalunya, segle XIII), que fou frare de l’Hospital; i Riambau II de Montclús.