Molet i Pujadas, Salvador

(Barcelona, 1773 – 13 novembre 1836)

Pintor. Deixeble de l’Escola de Nobles Arts de Barcelona. L’any 1792 fou pensionat a València perquè estudiés la pintura de flors per a les fàbriques d’indianes.

L’any 1794 fou nomenat director de l’Escola barcelonina.