Minerva, Col·lecció

(Catalunya, 1915 – 1922)

Col·lecció popular dels coneixements indispensables.

Publicada pel Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, i dirigida per Eugeni d’Ors.

Hi col·laboraren els millors especialistes catalans i publicà també resums d’obres clàssiques d’autors estrangers.

Hi foren editats uns cinquanta títols i és el primer intent reeixit a la Catalunya noucentista d’una mena d’enciclopèdia popular en volums breus i monogràfics.