Mendoza Rueda, Antonio

(Màlaga, Andalusia, 13 abril 1811 – Barcelona, 9 setembre 1872)

Cirurgià. Es llicencià en medicina a Madrid, i ingressà a la sanitat militar.

Fou destinat a l’hospital militar de Barcelona, i el 1844 fou nomenat catedràtic d’anatomia d’aquesta ciutat.

President de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, creà, amb Giné, “El Compilador Médico” (1865).

Publicà Estudios clínicos de cirugía (1847).