Margarit

(Girona, segle XIV – Catalunya, segle XVII)

Llinatge de cavallers i després nobles que tingueren un paper molt important en la història de Catalunya.

Es dividí en dues branques, la primogènita dels senyors de Sant Gregori i la secundària dels senyors del Castell d’Empordà.