Margarit i de Requesens (germans)

Lluís, Joan i Jeroni eren fills de Lluís Margarit i Bertran i de Joana de Requesens.

Jeroni Margarit i de Requesens   (Girona, segle XVI)  Fou el pare de Llàtzer de Margarit.

Joan Margarit i de Requesens  (Girona, segle XVI)  Eclesiàstic. Fou bisbe de Girona (1534-54).

Lluís Margarit i de Requesens  (Girona, segle XVI)   Successor del seu pare. Ell, o un fill homònim (mort vers 1580), es casà amb Elisabet i foren pares de:

Mariàngela de Margarit  (Catalunya, segle XVI), la qual es casà amb Pere d’Espés, al qual aportà (1588) els béns de la línia primogènita dels senyors de Sant Gregori. Llur filla fou:

Elisabet de Margarit i d’Espés  (Catalunya, segle XVI – segle XVII)  Muller de Joaquim de Reguer i de Ferrer, al qual aportà els béns d’aquest línia, i a llurs descendents, que també és cognominaren Margarit.